Jaké přípravky proti plísním

Přípravky s účinkem proti plísním lze v zásadě rozdělit do čtyř skupin:

  •  přípravky s obsahem chloru,
  • přípravky s obsahem jiných chemických látek,
  • biologické přípravky,
  • nové typy přípravků, nová generace nátěrových hmot.

Většina přípravků s obsahem chloru (chlornanů) má jen dezinfekční účinek. Zahubí plísně rychle, ale ty velmi brzy rostou na ošetřených místech znovu. Tyto přípravky nemají žádné preventivní působení. Při jejich užívání je větrání více než nutné. Používání těchto přípravků poškozuje i zdivo. Do zdiva se dostanou chloridy (hygroskopické soli), které přijímají vodní páru ze vzduchu a zadržují ji v kapalné formě, čímž se zvyšuje vlhkost zdiva, někdy i velmi výrazně. Chloridy vytvářejí bílé neestetické výkvěty na omítkách. Není ojedinělé, že jsou tyto krystaly solí považovány za „nový druh plísně“ a opětovně likvidovány stejným přípravkem! Rozdíl mezi chloridy a „novým druhem plísně“ se pozná snadno – chloridy jdou ze zdiva lehce odstranit zametením nebo vysátím.

zeď opakovaně ošetřovaná přípravkem s obsahem chlóru

na zdi opakovaně ošetřovaná přípravkem s obsahem chlornanů jsou vidět krystaly chloridů

Přípravků s obsahem jiných chemických látek je na trhu celá řada. Vybírat dezinfekční i preventivní přípravek je vhodné tak, aby byly navzájem kombinovatelné, nejlépe od jednoho výrobce.

Biologické přípravky proti plísním využívají mezidruhový parazitismus. Mají jednu velkou nevýhodu. Nejsou to přípravky dezinfekční, ale preventivní a s chemickými dezinfekčními přípravky nejdou kombinovat. Plísně s nimi nezahubíte. To je důvod, proč po jejich použití brzy rostou plísně na zdech znovu.

plísně rostoucí na zdi po ošetření biologickým přípravkem

plísně rostoucí na zdi po ošetření biologickým přípravkem

Na trhu je v současné době mnoho nových přípravků. Velkou nadějí jsou prostředky s nanosloučeninami (sloučeninami s částicemi velikosti nanometrů, tj. 10-9 m).

Používejte dezinfekční i preventivní protiplísňové přípravky bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte informace o přípravku na obalu.

Všechny dezinfekční i preventivní přípravky ztrácejí časem účinnost. Vhodnějším opatřením než jejich opakované užívání je odstranění příčiny růstu plísní.