Něco o mě

RNDr. Kateřina Klánová, CSc. dokončila v roce 1976 studia mikrobiologie na Přírodovědecké fakultě Karlovy University. Po studiích pracovala v Mikrobiologickém ústavu ČSAV. Od roku 1983 se věnuje výskytu mikroorganismů v životním prostředí člověka. V roce 2003 absolvovala studium Mold, Moisture and Remediation v ACGIH v Cincinnati, USA. Od roku 1998 je členkou redakční rady časopisu Tepelná ochrana budov. Je autorkou a spoluautorkou několika desítek původních vědeckých prací a článků publikovaných v českých a zahraničních časopisech a sbornících. Několik posledních let se zabývá výskytem plísní v bytech.

Napsat komentář